Spn-Fiske

Spännarhyttan-Nyhyttans fiskevårdsförening

Bestämmelser

Dessa finns också specifierade på våra fiskekort.

Bli medlem direkt


Om medlemsavgifter:

Att av ekonomiska och förnyelsearbetsskäl höja föreningens status. Att bättre nå målet med en aktiv fiskevårdsförening. Att bättre ta tillvara medlemmarnas intressen


Hur går det till?

Inbetalning av medlemsavgift sker på bankgiro: 272-8871

Ange för vem/vilka medlemskortet ska gälla (namn och adress) samt vilka kort som önskas Vi kommer att skicka ut dessa så snart vi fått in erlagd avgift.


Medlemsavgift: 100 SEK

Medlemsnumret är personligt och medföljer alltid vid förnyande av medlemsskap.

Enbart fiskekort gäller inte som röstberättigad i föreningen.

Enbart medlemsskap gäller inte som fiskerätt, men är mycket värdefull för föreningens ekonomi samt röstberättigande vid årsmötet och erhåller därmed aktuell information om föreningsarbetet.


Om du vill veta mer om vårt arbete kan du kontakta Ordförande Ivar Karlsson 073-4131909