Spn-Fiske

Spännarhyttan-Nyhyttans fiskevårdsförening

Värlingen

I Värlingen har det planterats in fisk (regnbåge och öring) sedan 80-talet. Sedan 2015 inplanteras regnbåge, röding och öring.

Vi sätter i fisk allt efter att vi får medel genom fiskekorten och medlemsstödet!


Vid värlingen det finns bryggor och stigar som är anpassade för de som är rörelsehindrade, där finns också vindskydd med eldstad. Välkomna att besöka oss.